Ztráty a nálezy ze školního klubu k 12.4.2013

Pokud si poznáte své věci, neprodleně si je vyzvedněte. Ke konci května 2013 budou nevyzvednuté věci darovány na charitu do nového kontejneru před školní družinou !!!