Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace
 

 
     Základní škola


Adresa základní školy

ZŠ a MŠ Meziboří,p.o., Komenského 340, Meziboří 435 13

Telefon - pevná linka:   476 747 357
Mobilní telefon:
              605 976 962
Fax:
                                  476 747 325

email :           skola@mezibori.cz
                      
zs.mezibori@telecom.cz

 bankovní spojení:  12535491/0100

 datová schránka kpmm5xx

 IČO: 62209051

    Mateřská škola


 Adresa mateřské školy
Žižkova 268, Meziboří 435 13 

Telefon:               476 747 445
email :
                 ms.mezibori@seznam.cz

 Adresa mateřské školy
Mírová 224  , Meziboří 435 13 

Telefon:               476 747 523
email :
                 ms.mezibori@seznam.cz

    Školní jídelna a družina


 Adresa školní jídelny a družiny:
Potoční 339, Meziboří 435 13 

Telefon jídelna:               727 842 512
Telefon družina:
             702 052 921
email :
                               jidelna@zsmezibori.com

    Schránka důvěry ZŠ a MŠ Meziboří

 Pokud se ocitnete v problémech, neváhejte kontaktovat naši anonymní schránku důvěry na adrese

schrankaduvery@zsmezibori.com


Symboly k platebním příkazům ZŠ a MŠ Meziboří

Mateřská škola

Variabilní symbol

Specifický symbol

Konstantní symbol

Termín

Stravné

RČ dítěte

Zadává hospodářka
(kancelář v ZŠ)

308

do 20. dne předchozího měsíce

Úplata v mateřské škole

RČ dítěte

444

308

do 20. dne běžného měsíce

Základní škola

Variabilní symbol

Specifický symbol

Konstantní symbol

Termín

Stravné

RČ dítěte

Zadává zástupce pro předškolní vzdělávání
(kancelář MŠ Žižkova)

308

do 20. dne předchozího měsíce

Úplata školní klub a družina

RČ dítěte

555

308

platba v září a únoru na celé pololetí

Letní tábor

RČ dítěte

123

308

dle pokynů v přihlášce

Jazykový pobyt

RČ dítěte

456

308

dle pokynů v přihlášce

Ozdravné pobyty (Švp, výlety)

RČ dítěte

789

308

dle pokynů v přihlášce


Číslo účtu: 12535491/0100