Litvínov - Místopis města

Město Litvínov leží na jižním úpatí Krušných hor v nadmořské výšce okolo 350 m n.m. Město má protáhlý tvar, který souvisí s jeho polohou, neboť kopíruje svahy Krušných hor a na několika místech je svah za městem narušen údolími. Těmito údolími často protéká i místní potok.

Údolí a jejich potoky

Bílý potok

Na západě Litvínova na samotném konci Janova protéká Panenský potok, který přitéká údolím od vesničky Křižatky, která leží v horách kousek nad Janovem a je také součástí Litvínova.

Do městské části Hamr teče potok Loupnice, který je nesmírně důležitý, neboť jeho voda zásobuje Mosteckou údolní přehradu (1914), která je v horském údolí nad městem Litvínov a byla vystavěna především jako zásobárna pitné vody pro město Most a okolí. Tato stavba patří mezi technické památky. Třetí údolí je asi ze všech litvínovských údolí nejmenší, ale i tak je důležité, neboť zde žijí lidé v městské části nazvané Písečná a nad ní v části Lounice. V tomto údolíčku stávalo i městské koupaliště, dnes je již mimo provoz.

Nejdůležitějším i nejdelším údolím města Litvínov je určitě Šumenské údolí (Šumný důl, prohlédněte si též video) - tímto údolím, které stoupá vzhůru do hor jen pozvolna, teče Bílý potok. Údolí je zajímavé svou historickou zástavbou (textilní továrna a vila továrníka, možno prohlédnout i video), ale také svou přírodou (žijí zde chránění živočichové i rostliny). Tímto údolím vede naučná stezka až do města Meziboří.

Do tohoto města se však dostanete daleko lépe dalším velkým Mezibořským údolím, kterým protéká Divoký potok , ten je usměrněn pod velkou částí města do podzemí.

Z Meziboří vede i další údolí do části města nazvané Loučky a protéká tudy Poustevnický potok - podél něho vede další naučná stezka na Meziboří.

Na samotném východním konci Litvínova je poslední větší údolí, kterým protéká Radčický potok a vytéká v místě u městského koupaliště na Koldumu.

Městské části dneška i minulosti

Litvínov - náměstí Míru

Původní Litvínov byl rozdělen na dvě části

Horní Litvínov

Tvoří jej celé dnešní centrum Litvínova až k cestě na Meziboří

Dolní Litvínov

Dnes již neexistuje - byl zbourán při těžbě hnědého uhlí a zanikl v roce 1960 - ležel jižním směrem od dnešní železniční trati -(dolní vlaková zastávka) - tato část města je Litvínov II

Tyto dvě části dlouho tvořily základ města, teprve v průběhu 20.století když se město začalo zvětšovat, byly k němu přibírány a přistavovány další městské části a nebo město pohltilo menší obce v okolí.

Litvínov - Chudeřín

Chudeřín

Byl samostatnou obcí, která se k Litvínovu připojila roku 1947 jako část Litvínov III

Hamr

Hamr byl samostatnou obcí, která svůj název dostala podle hamru - vodního kladiva na zpracování železné rudy, od Janova ho dělí potok Loupnice. Na tomto potoce bylo několik mlýnů a vodních pil, mlynáři odevzdávali mouku městu Mostu a dbali o pstruhy v potoce. V Hamru stávala sklárna později také papírna. Jižně od Hamru je několik rybníků, v okolí se připravuje také realizace tras pro jízdu na kolečkových bruslích a skateboardu. Hamr byl spolu s Janovem roku 1968 připojen k městu Litvínov.

Litvínov - Janov

Janov

Janov je největší městská část po Horním Litvínově, původně samostatná obec, která v 17.století měla více obyvatel než samotný Litvínov. Janov byl důležitou obcí na spojnici významných podkrušnohorských cest. Dlouho dobu patřil k městu Most. V roce 1860 v Janově žilo 584 obyvatel a obec měla na správu obce Křižatky, Mníšek, Lounice a Klíny. V Janově byl rozšířeno ovocnářství a včelařství, později i hračkářský průmysl. Janov byl také vyhledávaným místem turistů hlavně v letních měsících. V roce 1959 zde byla vybudována velkopekárna a roku 1969 nový ústav sociální péče ( domov důchodců) V 70.letech 20.století zde vzniklo veliké panelové sídliště. Janov byl sloučen roku 1963 spolu s Hamrem a Křižatkami a roku 1968 byl připojen k městu Litvínov.

Křižatky

Bývalá obec leží v nadmořské výšce 525 m.n.m přibližně 2 km severně od Janova, s nímž ji spojuje silnice s mnoha serpentinami. Ta Křižatkami prochází pokračuje dále do Mníšku. V písemných pramenech je osada poprvé doložena roku 1585. Na Křižatkách se dříve nacházela i ozdravovna, postavená v roce 1912, svému účelu sloužila až do 90.let 20.století, kdy vyhořela. Dnes jsou Křižatky vyhledávány hlavně jako výletní místo nabízející krásný výhled do Mostecké kotliny a na protilehlé České středohoří. Do Křižatek zajíždí autobusová linka číslo 6.

Lounice

Bývalá obec kde na tzv. Červené louce stával mlýn, sousedí s nedalekou Písečnou.

Písečná

Bývalá obec, která díky výstavbě rodinných domů v posledním století splynula s Litvínovem v této části bylo vybudováno městské koupaliště.

Litvínov - "U hodin"

Osada

Osada je neoficiální název pro část Horního Litvínova vystavěnou v průběhu a těsně po skončení 2.světové války.

Šumná

Část města, jejíž vznik není historicky doložen, víme, že zde existovaly na Bílém potoce hamry, pily a později textilní továrna (dobová fotka Šumné).

grafika

Otestujte si svou znalost jednotlivých částí Litvínova na mapě katastrálních území . K dispozici máte jak slepou mapu, tak kontrolní mapu s popisky a názvy jednotlivých částí města.

Zaniklé části obce

Záluží

Byla samostatná obec , která byla postupně zlikvidována výstavbou chemického závodu a částečně i těžbou hnědého uhlí, roku 1942 byla připojena k Litvínovu - dnes je tu průmyslová zóna.

Růžodol

Obec, která úředně zanikla roku 1960, ustoupila stavbě chemického závodu a těžbě uhlí.

Lipětín

Nejstarší část Litvínova, která později připadla k Mostu a dnes není součástí katastru města.